LibreOffice Calc : วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ แนวตั้ง+แนวนอน

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ แนวตั้ง+แนวนอน

LibreOffice Calc

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

4. หน้าต่าง Page Style จะเด้งขึ้นมา การตั้งค่าหน้ากระดาษจะอยู่ที่แท็บ “Page”


 

5. หลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยที่คลิก “OK” แล้วเราต้องมาทำการตรวจสอบว่าเป็นแนวนอนจริงหรือไม่

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

เพียงเท่านี้เราก็สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษ จากแนวตั้งเป็นแนวนอน จากแนวนอนเป็นแนวตั้งก็ทำเหมือนกันง่ายๆ ประมาณนี้

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

หากในหน้า “Print Preview” นั้นที่รูปแบบหน้าตาตามที่เราต้องการสามารถ สั่งปริ้นได้เลย

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget”][/siteorigin_widget]