LibreOffice Calc : วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบกระดาษ

LibreOffice Calc :

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบกระดาษ

ในกรณีที่เราต้องการให้ระยะขอบกระดาษของเรานั้น แคบลงเพื่อให้เนื้อหาใน 1 หน้ากระดาษของเรานั้นสามารถอยู่ใน 1 หน้ากระดาษได้มากขึ้นมีวิธีการดังนี้ค่ะ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

เพียงเท่านี้เราก็สามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้แล้ว ง่ายมากๆเลยใช่ไหมค่ะ 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget”][/siteorigin_widget]