ชุดที่1.(10ห้อง)

รายละเอียดงานที่ทำต่อ 1 ห้อง 

1. งานปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าในห้องพัก
2. งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง
3. งานเปิดฝ้า-ปิดฝ้า-ฉาบฝ้า +ทำหลุมแอร์+ทาสี ฝ้าทั้งห้อง
4. งานติดตั้งแอร์
5. งานติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน ( ยังไม่ได้ทำ )

รายการหมายเลขห้องและราคาต่อห้อง 

ภาพงานก่อนทำ ซึ่งเป็นแบบนี้ทุกห้อง

ใส่ความเห็น